с. Бачево

ул. „Г.Димитров“ 72

Тел. за резервации и запитвания: 0896 75 89 72

E-mail: villafilip@abv.bg$(document).ready(function(){ $('.pics').hover(function() { $(this).addClass('transition'); }, function() { $(this).removeClass('transition'); }); });