Цени

  Двоина Стая Апартамент Фамилна стая мезонет
от 01 декември – 31 март 50 лв 100 лв 90 лв
от 01 април – 30 април - 01 октомври – 30 ноември 50 лв 100 лв 75 лв
от 01 май – 30 септември 40 лв 80 лв 60 лв